Einstein 6

Edificis corporatius

Einstein 6

Projecte integral d’un edifici multi ús format per sis naus, una planta subterrània d’aparcament i dues plantes d’oficines. S’integren també les façanes corporatives amb les comercials i/o industrials.

Terrassa, BarcelonaRebutjar tot