Projectes

Edificis corporatius

KTM

KTM Projecte integral d'un edifici on situar la delegació a Espanya i Portugal del fabricador austríac de motocic...

veure el projecte

Edificis industrials

Can Petit

Polígon Industrial Can Petit Projecte integral de complex industrial de 17.000 m2 format per 18 naus al...

veure el projecte

Edificis industrials

Coelbo

Coelbo Projecte integral d'un edifici industrial per a l'assemblatge d'equips mecànic-electrònics per a la protecc...

veure el projecte

Edificis corporatius

Einstein 4

Einstein 4 Projecte integral d'un edifici multi-ús format per nou naus, dues plantes d'aparcament i dues plantes...

veure el projecte

Edificis corporatius

Einstein 6

Einstein 6 Projecte integral d'un edifici multi ús format per sis naus, una planta subterrània d'aparcament i...

veure el projecte

Edificis industrials

Nifco

Nifco Projecte integral d'un edifici dissenyat per Acriplas, S.A. i el seu fundador, Enric Soria. Està format...

veure el projecte

Edificis industrials

Lloveras

Lloveras Projecte integral d'un edifici de tres nivells. En la planta baixa, diàfana, se situa la planta...

veure el projecte

Edificis industrials

Nou Minyo

Nou Minyo Projecte integral d'un edifici de nou naus industrials compactes. Terrassa, Barcelona...

veure el projecte

Edificis industrials

Nart

Nart Projecte integral d'ampliació i reforma d'un edifici industrial per situar el procés sencer d'una empresa de...

veure el projecte

Edificis industrials

Provital

Provital Projecte d'implantació per a la fabricació de productes químics per a la indústria cosmètica. Inclou e...

veure el projecte

Edificis industrials

Disproquima

Disproquima Projecte de condicionament d'edifici industrial per albergar els magatzems de distribució de productes ...

veure el projecte

Edificis comercials

Sarsa Bages

Sarsa Bages Projecte de condicionament d'edifici industrial destinat a concessionari i taller d'automòbils. Manr...

veure el projecte

Edificis industrials

Daunis

Daunis Projecte integral per Daunis, materials per a la indústria. Projecte i construcció d'un edifici industrial ...

veure el projecte

Edificis corporatius

DSL2

DSL2 Projecte integral d'un altell d'una nau industrial per situar el taller de projectes i les oficines...

veure el projecte

Edificis comercials

Fonros

Fonros Projecte de reforma per a canvi d'ús d'habitatge a local comercial en centre urbà. Terrassa, Barcelona...

veure el projecte

Edificis industrials

FCV

FCV Projecte d'edifici industrial per FCV. Terrassa, Barcelona...

veure el projecte

Edificis industrials

Indcresa

Indcresa Projecte integral i posteriors ampliacions d'un complex industrial del fabricador de cacau en pols, Indcres...

veure el projecte

Edificis comercials

IVECO

IVECO Projecte integral de reforma interior i de façanes per habilitar una nau industrial com a taller...

veure el projecte

Pisciber

Pisciber Disseny d'una edificació per Pisciber BSF una empresa especialitzada en la importació, exportació a l'en...

veure el projecte

Tortuga Oil Albera

Tortuga Oil Albera Projecte integral d'un edifici per a Red Tortuga per situar els serveis auxiliars d'una benziner...

veure el projecte

Vallès

Vallès Projecte integral de dos edificis formats per un total de 10 naus-local. S'han instal·lat dos magatzems...

veure el projecte

VYC

VYC Edifici industrial de disseny, fabricació i emmagatzematge de tot tipus de vàlvules de retenció, vàlvules fl...

veure el projecte

Tecno

Edifici Tecno Projecte de naus industrials i volum corporatiu envidriat destinat a ús d'oficines. Terrassa, Bar...

veure el projecte

Rebutjar tot