1. 1Projecció

  Projecció, dissenys i auditories

  Projectes d’enginyeria i arquitectura.

  Projectes d’instal·lacions.

  Projectes de càlcul d’estructures.

  Disseny amb criteris 3D.

  Edificis de balanç energètic zero(Net Zero Energy Building – NZEB).

  Auditoria de projectes.

   

 2. 2Construcció

  Construcció i direcció de obres

  Direcció d’obres.

  Gestió integral de projectes (Project Management).

  Licitació d’obres.

  Projectes claus en mà.

  Direcció ambiental.

  Assistències tècniques.

 3. 3Gestió

  Consultoria de gestió

  Auditories i gestió energètica.

  Manteniment d’edificis.

  Enginyeria legal.

 4. 4Institucions

  Institucions

  DSL és membre de la Cecot. El nostre director, Daniel Puente, ha format part del comitè executiu de la patronal i ha presidit el Cercle Cecot de joves empresaris.

  També formem part de la junta de representants del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, on hem col·laborat en diverses comissions, entre elles la d’urbanisme. A més, hem participat en diferents taules amb l’administració, com ara la taula de debat i seguiment per a l’harmonització dels criteris d’aplicació de les ordenances municipals d’aplicació al règim d’activitats de l’Ajuntament de Terrassa (TASCOM Terrassa).


 • Projecció

  Projecció, dissenys i auditories

  Projectes d’enginyeria i arquitectura.

  Projectes d’instal·lacions.

  Projectes de càlcul d’estructures.

  Disseny amb criteris 3D.

  Edificis de balanç energètic zero(Net Zero Energy Building – NZEB).

  Auditoria de projectes.

   

 • Construcció

  Construcció i direcció de obres

  Direcció d’obres.

  Gestió integral de projectes (Project Management).

  Licitació d’obres.

  Projectes claus en mà.

  Direcció ambiental.

  Assistències tècniques.

 • Gestió

  Consultoria de gestió

  Auditories i gestió energètica.

  Manteniment d’edificis.

  Enginyeria legal.

 • Institucions

  Institucions

  DSL és membre de la Cecot. El nostre director, Daniel Puente, ha format part del comitè executiu de la patronal i ha presidit el Cercle Cecot de joves empresaris.

  També formem part de la junta de representants del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, on hem col·laborat en diverses comissions, entre elles la d’urbanisme. A més, hem participat en diferents taules amb l’administració, com ara la taula de debat i seguiment per a l’harmonització dels criteris d’aplicació de les ordenances municipals d’aplicació al règim d’activitats de l’Ajuntament de Terrassa (TASCOM Terrassa).

L’enginy o la creativitat és la capacitat per associar idees de manera nova o inventar objectes i solucions originals als problemes a què ens enfrontem. L’èxit de tota bona aplicació o solució davant qualsevol repte ens omple d’orgull i ens fa pensar que tot el que rebem ho hem de donar a canvi. És per això que ens agrada col·laborar amb diferents institucions per transmetre els nostres coneixements i experiències.


Rebutjar tot